Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Náhradní plnění

Všichni zaměstnavatelé v ČR, kteří zaměstnávají více než 25 osob mají povinnost dle §78 zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to v povinném podílu 4%.

Což v praxi znamená, že pokud zaměstnáte 25 zaměstnanců tak povinný podíl pro Vás činní 1 osobu se zdravotním postižením.

Pokud neplníte tuto povinnost musíte za toto neplnění odvádět do státního rozpočtu odvod „sankci“. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnávat 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. 2. následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný územní finanční orgán podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného poštu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb.

My Vám nabízíme jinou možnost:

Můžete pomoci sobě i zdravotně postiženým!

Odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 60% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a  nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Při počtu zaměstnanců (přepočteném) musíte buď zaměstnat osob se ZP nebo zaplatit ročně odvod Kč  nebo odebrat ročně od FIRMY „X“ za
25 1,00 52.500 147.000
50 2,00 105.000 294.000
100 4,00 210.000 588.000
200 8,00 420.000 1.176.000
300 12,00 630.000 1.764.000
400 16,00 840.000 2.352.000
500 20,00 1.050.000 2.940.000
750 30,00 1.575.000 4.410.000

Požadujete-li započítat Vaší objednávku do NÁHRADÍHO PLNĚNÍ, je třeba kontaktovat na emailové adrese: jablonec@ap-soft.cz a smluvit rozsah a způsob zajištění náhradního plnění.