Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Reklamace

Reklamace s Vámi vyřídíme telefonicky nebo písemně.

Případné reklamace uplatňujte

telefonicky na čísle 483 305 899
nebo písemně emailem na adrese jablonec@ap-soft.cz

Reklamaci vyřídíme do 14ti pracovních dnů od přijetí reklamace.

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží: 

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do přepravního listu. Toto se týká dodání zboží prostřednictvím přepravní služby. Pokud zboží zákazníkovi doveze řidič společnosti AP-SOFT JABLONEC, je povinen nesrovnalosti v dodávce uvést do reklamačního protokolu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.

Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zákazník může požádat a k předání reklamovaného zboží využít přepravu AP-SOFT JABLONEC, kterou jsou realizovány dodávky zboží. V takovém případě je reklamované zboží vyzvednuto u zákazníka podle přepravních možností přepravy AP-SOFT JABLONEC – lhůta pro vyřízení reklamace pak počíná běžet až od okamžiku, kdy převezme reklamované zboží řidič přepravy AP-SOFT JABLONEC nebo pracovník na prodejně AP-SOFT JABLONEC, který bezprostředně po převzetí vadného zboží vystaví reklamační protokol.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od kupní smlouvy musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:

a) nekatalogové položky

b) položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky

c) položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího

je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, zaskladnění).

V případě, že zákazník chybně objednal zboží a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše), je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150 – 300,- Kč bez DPH v závislosti na výši a objemu vratky. V případě, že bude prodávající toto zboží vracet dodavateli, je oprávněn účtovat navíc dopravné (poštovné) v závislosti na ceně dopravy (o výši dopravy bude dodavatel zákazníka s předstihem informovat).

Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku , má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, faxem, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti AP-SOFT JABLONEC sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu společnosti AP-SOFT JABLONEC u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.

Tyto reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží nabývají účinnosti dnem 1.1.2019